Nowy wzmacniacz w radiowęźle i plany na przyszłość

Z piątkiem uruchomiliśmy nowy, ale stary wzmacniacz, teraz mamy z prawdziwego zdarzenia sprzęt. Jest to wzmacniacz mocy WK-200 firmy Elektronika. Jak niektórzy z Was już zauważyli działają megafony na zewnątrz, a to też dzięki naszym działaniom ^^

W niedalekiej przyszłości mamy plan rozpocząć prowadzenie audycji polegających na zapraszaniu do studia nauczycieli i zadawaniu określonych pytań, których autorami będziecie również i Wy! A to wszystko za pomocą facebooka 😀

Pozostaw po sobie ślad...