Szkolenia SEP dotyczące sieci elektroenergetycznych do 1kV

Szkoła wraz ze szczecińskim oddziałem Stowarzyszenia Elektryków Polskich szkolenia wraz z egzaminem kwalifikacyjnym pt. „Budowa i eksploatacja urządzeń, instalacji, oraz sieci elektroenergetycznych” w zakresie:

  • Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięci nie wyższym niż 1kV.

Koszt kursu wraz z egzaminem kosztuje 418 PLN (250 PLN kosztują zajęcia, a 168 PLN egzamin E-1). Do zorganizowania zajęć potrzeba minimum 20 osób. Szkolenie obejmuje 30 godzin lekcyjnych (30×45 minut), które zakończy się egzaminem kwalifikacyjnym E-1. Dyrekcja planuje zorganizować szkolenia po nowym roku, istnieje możliwość wystawienia faktury VAT po zakończeniu szkolenia. Zajęcia będą się odbywać prawdopodobnie przez 3 soboty (10 godzin lekcyjnych jeden dzień), jeżeli ukończycie egzamin pomyślnie otrzymujecie glejt upoważniający was do pracy przy instalacjach do 1kV, co może być przydatne przy poszukiwaniu pracy po technikum 🙂

Pozostaw po sobie ślad...